Kata Seminar Nage-no-kata, Katame-no-kata, Kodokan Goshin-Jitsu

07.01.2023, KATA
Anmeldung von 01.12.2022 bis 02.01.2023

Partner und Sponsoren